Keevitajate sertifitseerimine ja keevitusprotseduuride kontroll

Technical Certification Center

Meist

Ettevõte Technical Certification Center OÜ asutati Tallinnas aastal 2017, ettevõte on keskendunud keevitajate sertifitseerimisele ja keevitusprotseduuride inspekteerimisele.

Keevitusprotseduuride inspekteerimise valdkonnas pakub ettevõte järgmisi teenuseid:
– Kui PED 2014/68/EC direktiivi vajadus puudub, siis kasutatakse standardi EVS EN ISO 15614-1:2017+A1:2019 (Tase 1 ja tase 2)

– PED 2014/68/EC direktiivi puhul kasutatakse standardi EVS-EN ISO 15614-1:2004+A1:2008+A2:2012

TCC teostab sertifitseerimist ja inspekteerimist nii, et alati järgitakse EVS-EN ISO/IEC 17024:2012 ja EVS-EN ISO/IEC 17020:2012 nõudeid. Kvaliteedijuhtimissüsteemi nõuete järgimine on kõigile töötajatele kohustuslik.
Ettevõtte spetsialistide aastatepikkune kogemus koos olemasolevate seadmetega võimaldab meil pakkuda oma klientidele kvaliteetset teenust konkurentsivõimelise hinnaga ja kokkulepitud tähtajaks.

Erapooletuse poliitika

TCC OÜ, kui keevitajate sertifitseerimis- ja keevitusprotseduuride inspekteerimisasutus, on sõltumatu nendest asutustest, mille tooteid, protsesse ja teenuseid ta sertifitseerib, vältides sellega igasugust võimalust avaldada sellele haldus-, äri-, finants- ja/või muud survet, et mõjutada sertifitseerimise ja inspekteerimise tulemusi. See tagab objektiivsuse ja erapooletuse sertifitseerimise ja inspekteerimise läbiviimisel.

TCC juhtkond kinnitab, et mõistab täielikult erapooletuse olulisust sertifitseerimis- ja inspekteerimistööde teostamisel ning on teadlik kõigist olulistest ohtudest ja võtab vajalikud meetmed nende kõrvaldamiseks.
Määratleb, analüüsib ja dokumenteerib võimalikud ohud ja huvide konfliktid, mis tekivad sertifitseerimise ja inspekteerimise ajal, sealhulgas riskid, mis tulenevad tema suhetest, sealhulgas sertifitseerimise klientidega.

TCC ei vii läbi sertifitseerimist ega inspekteerimist, kui kliendisuhetest tuleneb risk erapooletust kaotada.

TCC ei väida ega luba reklaami eesmärgil, et sertifitseerimine või inspekteerimine on lihtsam, hõlpsam või odavam.

TCC ei kaasa sertifitseerimis- ja inspekteerimistöödesse isikuid, kes pakuvad nõustamisteenuseid sertifitseerimise tellijale.

TCC tegutseb kõigi oma klientide suhtes erapooletult.
Sertifitseerimise ja inspekteerimise põhimõtted ja protseduurid kehtivad kõigile taotlejatele.

Sertifitseerimise ja inspekteerimise protsessi ei saa piirata põhjendamatute rahaliste või organisatsiooniliste põhjustega (näiteks liikmelisus mõnes muus ühingus või rühmas).

TCC nõuab, et kõik töötajad teavitaksid viivitamatult võimalikest huvide konfliktidest ja tekkivatest ohtudest erapooletusele ning tagab, et nende kõrvaldamiseks võetakse tarvitusele kõik vajalikud vastumeetmed.

Kogu TCC tegevusel on kehtiv kindlustus.

Erapooletuse tagamine on möödapääsmatu ja hädavajalik tingimus usalduse tagamiseks sertifitseerimisprotsessis ja sertifitseerimisotsuse tegemisel.

Teenused

сертификация сварщиков

Keevitajate Sertifitseerimine

Keevitajate sertifitseerimisskeem

Lae alla

Keevitajate ja Operaatorite Sertifitseerimise Tüüptingimused

Lae alla

Сертификация Операторов

Operaatorite sertifitseerimine

Operaatorite sertifitseerimisskeem

Lae alla

Keevitajate ja Operaatorite Sertifitseerimise Tüüptingimused

Lae alla

Инспекция Сварочных Процедур

Keevitusprotseduuride Inspekteerimine

Keevitusprotseduuride inspekteerimiseskeem

Lae alla

Keevitusprotseduuride kontrollimise tüüptingimused

Lae alla

kaebused ja apellatsioonid

Kaebus

TCC suhtes kaebuste ilmnemise korral on teil õigus esitada kaebus.
Kaebus peab olema vormistatud üheselt arusaadavas vormis. Kaebus esitatakse e-posti aadressil: info@tccenter.ee ja see peab sisaldama vähemalt järgmist teavet.

1. Kaebuste esitaja nimi
2. Esitamise kuupäev
3. Viide sertifitseerimisele
4. Kaebuse kirjeldus

TCC tagab kaebusele õigeaegse reageerimise. Kaebuse kättesaamisest teatatakse 2 tööpäeva jooksul. Kaebuse läbivaatamise protsess ja otsus edastatakse õigeaegs

Apellatsioon

TCC võimaldab esitada apellatsiooni, sertifitseerimisotsuse vaidlustamiseks. Apellatsioon
esitatakse vabas vormis e-posti aadressil info@tccenter.ee ja see peab samuti sisaldama vähemalt järgmist teavet:

1. Apellatsiooni esitaja nimi i
2. Esitamise kuupäev
3. Viide sertifitseerimisele
4. Vaide täpsem kirjeldus (sealhulgas viide normatiivdokumentidele)

TCC tagab apellatsiooni õigeaegse reageerimise. Apellatsiooni kättesaamisest teatatakse 2 tööpäeva jooksul. Apellatsiooni läbivaatamise protsess ja otsus edastatakse õigeaegselt.

Apellatsiooni või kaebuse esitamise kord.

Võtke meiega ühendust

Technical Certification Center OÜ
Registreerimiskood: 14245343

Scroll to Top